Obsah

Úřední deska

Vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozvojový dokumet 16.01.2006
"PODŘIPSKO" Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026 01.10.2020 02.01.2027
Smlouvy o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu obce Kleneč pro MS Podháj 26.08.2021 11.09.2024
Podřipsko-schválený Rozpočet na rok 2022 14.12.2021 03.01.2023
Informace- seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky dle územní působnosti obce Kleneč 16.05.2022 31.12.2022
Stavební úpravy objektu č.p.1 Kleneč-Klubovny pro zájmový spolek 19.05.2022 31.12.2022
Závěrečný účet obce Kleneč za rok 2021 16.06.2022 30.06.2023
Smlouvy o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu obce Kleneč pro MS Podháj 06.09.2022 30.09.2025
Smlouvy o poskytnutí (neinvestiční) dotace z rozpočtu obce Kleneč -Klenečský zájmový spolek 19.09.2022 30.09.2025
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Kleneč 25.09.2022 31.10.2023
Návrh rozpočtu na rok 2023 - PODŘIPSKO 21.11.2022 07.12.2022
Návrh Rozpočtu na rok 2023 obec Kleneč 22.11.2022 15.12.2022
Záměr obce Kleneč prodej části pozemku 22.11.2022 31.12.2022
Záměr obce Kleneč odkup pozemku 22.11.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 24.11.2022 12.12.2022
Zápis ze zasedání ZO Kleneč č. 11/2022 24.11.2022 13.12.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 24.11.2022 15.01.2023
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 24.11.2022 15.01.2023
Pozvánka na jednání 44.Valné hromady svazku obcí Podřipska 28.11.2022 16.12.2022
Pozvánka na zasedání ZO Kleneč dne 12.12.2022 05.12.2022 13.12.2022

Usnesení

Rozpočty