Obsah

Rozpočet Kleneč

Finanční transfery
17,52 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 1 262 362 Kč
Skutečné plnění 1 166 009 Kč
Plnění 92,37 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 443 162 346 809 78,26
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 696 000 696 000 100,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 0 123 200 123 200 100,00
Celkem 0 1 262 362 1 166 009 92,37
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.