Obsah

Rozpočet Kleneč

Daňové
79,20 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 698 000 Kč
Upravený rozpočet 6 805 950 Kč
Skutečné plnění 5 270 348 Kč
Plnění 77,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 3 000 000 3 000 000 2 563 512 85,45
Daň z příjmů práv. osob 1 500 000 1 500 000 919 278 61,29
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 500 000 1 550 000 1 241 751 80,11
Daň z nemovitých věcí 400 000 400 000 356 959 89,24
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 190 000 190 000 130 090 68,47
Daň z hazardních her 40 000 40 000 32 699 81,75
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 40 000 40 000 12 533 31,33
Poplatek ze psů 10 000 10 000 8 375 83,75
Správní poplatky 10 000 10 000 2 750 27,50
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 8 000 8 000 2 401 30,01
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 57 950 0 0,00
Celkem 6 698 000 6 805 950 5 270 348 77,44
sestaveno ke dni 31. 10. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.